AANPAK

Jouw vraag
Wanneer ik met mensen werk, kom jij met je vraag centraal te staan. Ik bied je de ruimte om je verhaal te doen en/of je vraag te verkennen. Zelfs als je geen verhaal hebt. Zelfs als je vraag niet helemaal duidelijk is - als er gewoon iets niet klopt. Bel mij en kom gerust langs. We zoeken het samen uit. Ik maak ruimte voor jou en ik zal je begeleiden.

Contact
Ieder traject is op contact en contract gebaseerd. Het begint met contact. Daarbij gaat het om wederzijdse aansluiting en het aanraken van elkaars grenzen. Dit biedt een boeiende ruimte voor een leerproces en nieuwe ontdekkingen. In daadwerkelijke verbinding krijgt het leerproces zijn betekenis.

Contract
Onze therapeutische relatie wordt vastgelegd in een contract. Dit schept de afbakening van het werk/onze relatie. In het contract staan je vraag, je leerdoel, het behandelplan en ieders taak vermeld. Therapeutisch werk veronderstelt een samenwerking waarbij ieder een eigen aandeel levert. Ik bied een tussentijdse- en eindevaluatie van onze samenwerking. De samenwerking is in tijd beperkt en  afhankelijk van de ingebrachte vragen en doelen.

Een gemiddeld traject neemt tussen de 5 en 10 sessies in beslag. De duur van de behandelperiode hangt uiteraard af van de ingebrachte vraag.

Veiligheid en uitdaging
In relatie met jou bied ik veiligheid en uitdaging; een ‘oefenruimte’ voor intimiteit en experiment. Ik bied je mijn ruimte, kunde en ervaring om je gedrag te durven verkennen, te experimenteren, waar nodig te rusten, te rouwen en nieuwe ervaringen te integreren.

Inzicht, actie en ervaring
In het traject ondersteun ik je bij het ontwarren en formuleren van hulpvraag en leerdoelen. Het leerproces gaat niet alleen om inzichten, maar ook én vooral om het ervaren en doen. Het gaat om het vergroten en uitbreiden van je mogelijkheden en bronnen om het leven zelf richting, vorm en zin te geven. Het gaat ook om het ervaren van je eigenheid en hervinden van levensvreugde en zingeving.