VERSLAVING

Verslaving kent vele vormen (eten, roken, alcohol, games, internet, drugs, seks, etc). Het lijkt alsof het je leven overneemt. Je kan er geen grip op krijgen. Het is groter dan jij en je kan er geen weerstand tegen bieden.

In de psychologische zorg spreken we over verslavingen aan middelen of handelingen. In het eerste geval gaat het om hechting aan middelen die een psychisch effect op ons hebben. In het tweede geval gaat het om handelingen die ons een vergelijkbaar effect opleveren. Wanneer we er niet zelfstandig vanaf kunnen blijven, spreekt men van verslaving. Deze verslaving kan geestelijk zijn of, in ergere gevallen, ook lichamelijk. In het laatste geval ervaren mensen heftige ontwenningsverschijnselen bij onthouding.

Het verslavingsgedrag kan voortkomen uit onze vastlopende defensiemechanismen. De verslaving kan lichtere, en zwaardere – chronische - vormen hebben. Maar zelfs lichtere vormen van verslaving kunnen vergaande consequenties hebben voor ons sociaal leven en welbevinden.     

Je bent welkom je verslaving(sdrang of –gedrag) te onderzoeken. Je kan inzicht krijgen in de oorsprong van je verslavingsdrang. Ik kan je helpen je verslaving los te laten.