COACHING OF THERAPIE

Wanneer je hebt besloten om naar een hulpverlener te gaan, komen er meer vragen: moet ik coaching doen of therapie? Wat is het verschil ? Wat kan ik ermee? Wat levert het op? Welke vorm past het beste bij mij?

Er is veel onduidelijkheid over therapie en coaching. Beide zijn vormen van professionele hulpverlening en persoonlijke begeleiding.

Eenvoudig gezegd is het verschil als volgt:

Coaching
Coaching is vaak doelgericht en heeft betrekking op de professionele ontwikkeling. Je ervaart een beperking of hindernis in de werksfeer. Iedereen heeft  goed ontwikkelde vaardigheden (iets wat ons geen moeite kost), maar ook  zwakkere plekken; iets waar we een hekel aan hebben of wat we liever vermijden. Bijvoorbeeld: spreken in het openbaar, een vergadering voorzitten, collega’s overtuigen en meekrijgen, nieuwe klanten werven, een confrontatie aangaan.

Coaching is een vorm van begeleiding die ten doel stelt om deze hindernissen te onderzoeken. Je krijgt inzicht in je beperkingen en je leert nieuwe manieren om  deze het hoofd te bieden. Coaching ondersteunt je dus in de loopbaanontwikkeling.

Een coachingstraject kan je helpen met het aanpakken van  ‘ongemakken’ bij de volgende werkgerelateerde zaken:

-    Sollicitatiegesprekken en onderhandelingen
-    Spreken en optreden in het openbaar  
-    Conflicthantering op de werkvloer
-    Overtuigingskracht en het beïnvloeden van mensen
-    Leiderschap en leidinggeven
-    Effectief netwerken

Therapie
Therapie is vaak persoonsgericht en heeft betrekking op een probleem in je persoonlijke sfeer. Er is iets dat je algemene functioneren beïnvloedt of belemmert. Dit kan bijvoorbeeld depressiviteit of vermoeidheid zijn. Je kunt je opgejaagd, gevangen of helemaal leeg voelen.  Of je bent verwikkeld in een conflict met  familie of vrienden.  Of er is een verslavingsdrang waar je niet los van komt. Hier liggen de belemmeringen en worstelingen op een diepere en niet meteen toegankelijke laag.  

Bij therapie gaat het om het opheffen van het ervaren probleem en het herstellen van je levensloop en levensvreugde. Het kan dan om een emotionele, psychische en soms spirituele heling gaan. Therapie biedt je zorgvuldige en professionele ondersteuning bij je herstel.

Therapeutische ondersteuning kan je bij voorbeeld helpen bij het aanpakken van de volgende persoonlijke thema’s en psychische klachten:
(Links)
-    psychische gevolgen van immigratie
-    verwerken van rouw en verlies
-    ziekteverwerking en psychosomatische klachten
-    stress en burnout
-    depressiviteit en angst
-    verslaving
-    relatieproblemen
-    seksualiteit en identiteit

Als jouw vraag of probleem niet in bovenstaande lijst voorkomt, kun je toch contact met mij opnemen(link). Zowel in coaching als therapie gaat het om een persoonlijk en individueel ingericht traject. Het gaat om jouw verlangen naar verandering, en jouw zoektocht naar voldoening en vervulling op je werk, in je relatie, met je familie, of het leven in het algemeen. Ik bied je daarbij professionele ondersteuning.

De vragen over de zin en toepassing van coaching en therapie zijn legitieme vragen. Je bent welkom die met mij te onderzoeken tijdens een kosteloos kennismakingsgesprek.