COACHING

Kunde en competenties
Vakkennis is heel belangrijk voor je loopbaanontwikkeling en carrièregroei. Toch gaat het klimmen op de carrièreladder sneller als je ook over andere competenties beschikt. Het gaat dan bijvoorbeeld om het neerzetten van jezelf, het bouwen van netwerken en het beïnvloeden van mensen. Dit vraagt de vaardigheid om jezelf veelzijdig in te zetten.

Jij als instrument
Je kan bij mij leren jezelf als instrument in te zetten in je professie en in je werkrelaties. Dit verhoogt je effectiviteit en je kansen op carrièregroei. Natuurlijk gaat dat niet vanzelf. Het vraagt om toewijding, oefening en tijd.

Leren
Ik kan je leren een duidelijke positie in te nemen op je werk en daarvoor te gaan stáán. Ik kan je ook leren andere mensen te beïnvloeden en te overtuigen. Ik kan je ondersteunen bij het vormgeven van je leiderschap.

Onderzoek
Coaching gaat om zelfverkenning en zelfreflectie. Wat mag men van je zien en wat niet? Hoe beweeg je mensen om met jou samen te werken? Hoe krijg je mensen mee? Ik ondersteun je, houd je een spiegel voor en daag je uit met stimulerende en soms confronterende vragen.

Nieuwe bronnen
Het is nuttig om je kwaliteiten, minder ontwikkelde kanten en blinde vlekken in kaart te brengen. Hoewel mensen vaak denken dat ze zichzelf goed kennen, levert dit altijd nieuwe inzichten op. Ik kan je ook helpen je schaduwkant te leren kennen en in te zetten. Je leert daardoor krachten te ontwikkelen die je nog niet kende van jezelf. Deze krachten kunnen een energiebron worden voor nieuwe uitdagingen.

Doen, Ervaren en Reflecteren
Iedereen heeft zijn of haar eigen manieren en voorkeuren voor het leren van nieuwe dingen: de één ‘doet’ liever, de ander ‘ervaart’ graag en weer een ander houdt ervan eerst rustig te ‘reflecteren’.   Wanneer je in staat bent om ‘doen’, ‘ervaren’ en ‘reflecteren’ in gelijke mate te gebruiken, neemt je effectiviteit en productiviteit toe. Dit vergt wel oefening en tijd. Ik help je daarbij.

Wat kan je verwachten na een coachingstraject:

-    Ontspanning bij het spreken in het openbaar;
-    Effectief en ontspannen leiding geven;
-    Betere resultaten bij onderhandelingen;
-    Omgaan met conflicten en spanning;
-    Meer zelfvertrouwen bij solliciteren;
-    Durven aangaan van een constructieve confrontatie;
-    Meer invloed en overtuigingskracht;
-    Betere profilering in bedrijf of organisatie;
-    Overwinnen van faal- en presentatieangst

Email of bel mij voor een afspraak om gratis te praten over jouw behoeften en mogelijkheden.